Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

X-Ray
Broşürler

Çok Amaçlı El Tipi Radyasyon Detektörü PM 1401 K-3

Aynı anda alarm cihazı, arama cihazı, araştırma ölçme cihazı, spektometre ve tespit cihazı olarak aynı anda kullanılabilecek, dünyadaki en küçük ve en hafif cihazlardır. 

Ölçüm sonuçları parlak, kolayca okunabilen renkli LCD ekranda gösterilir. Kemer klipsi ve otomatik kullanım moduyla cihazın kullanımı oldukça pratiktir.

  • Alfa, beta, gama ve nötron radyasyon kaynaklarının aranması ve tespiti (silah olarak kullanılabilecekler dahil olmak üzere) 
  • Alfa ve beta ışınım kaynaklarıyla kontamine olan yüzeylerin kontaminasyon düzeylerinin ölçümü, 
  • Doz oranının hassas ölçümü, 
  • Örneklerde radyonüklid faaliyet düzeyinin ölçümü, 
  • Sesli ve titreşimli alarmlarla kullanıcıları radyasyon kaynaklarının tespitinde uyarı, 
  • Kalıcı hafıza ile 10,000 vaka ve 1000 gama spektrasının kaydedilmesi ve saklanması, 
  • Tüm kayıtlı veri USB yoluyla bilgisayara aktarılabilme, 
  • Dahili GPS, 
  • Parlak ve renkli LCD ekran