Ürünler Ürünler
Tahribatsız Muayene

Kombine Gamma Dozimetresi Ve Kimyasal Madde Detektörü PM2012MB

 PM2012MB ikisi bir arada bir cihazdır, tek cihazda kimyasal dedktör ve gama radyasyon dedktörü olma özelliğini taşır.

Cihaz kimyasal savaş ajanları ve toksik bileşiklerin tespiti, organofosfor ve arsenic içeren bileşiklerin ayrımının yapılabilmesi ve arka plan radyasyonun sürekli izlenmesi ve gama doz ve doz oranının ölçülmesi, eşik değeri aşıldığında sesli  ve görsel alarmlar ile uyarı vermesi için tasarlanmaıştır.

Kimyasal madde konsantrasyon seviyelerinin endikasyonu

Radyasyon arka planının sürekli izlenmesi

Gama dozunun ve doz oranının hassas ölçümü

Cihazın kalıcı belleğinde 8600 olayı kaydetme ve saklama

Dosya Adı:
pm2012mb-brosur.pdf
Dosya Boyutu:
962.58 KB
Dosya Tipi:
pdf
© 2016 Epsilon NDT - Tüm hakları saklıdır Yasal Uyarı   |   Site Haritası kuruluşudur.
Adaptice DESIGN + DEVELOPMENT